Unimark doo

Pretraga

Troškovi i način isporuke

Garancija važi samo uz originalni račun-fakturu i njome su pokriveni nedostaci nastali u garantnom roku kao posledica greške u materijalu ili izradi.

Garantni rok započinje datumom kupovine, odnosno datumom navedenim na računu.

Garancijom nisu pokrivena oštećenja ili nedostaci na proizvodu nastali kao posledica:
- upotrebe u svrhe za koje proizvod nije namenjen
- nepravilne upotrebe
- prekomerne upotrebe sile
- prirodnog i uobičajenog trošenja materijala
- prepravljanja ili nestručnog servisiranja alata
- servisiranja alata u neovlašćenim servisima u toku trajanja garantnog roka

Uz sve kupljene proizvode u Unimark doo kupac dobija originalnu garanciju proizvodjača sa spiskom ovlašćenih servisa.

Kod pojedinih proizvođača moguće je dobiti tzv. produženu garanciju na način i pod uslovima koje je propisao proizvođač.

Primer izgleda originalnog garantnog lista za proizvode iz programa Makita.

Izjava proizvodjača o garantnim uslovima za proizvode iz programa Unior:
“Unior garantuje za sve svoje alate u smislu grešaka u materijalu ili proizvodnji i oni će biti popravljeni bez nadoknade ukoliko su pravilno korišćeni, ili će biti zamenjeni uz prethodno dostavljenu potrebnu dokumentaciju. Garancija ne važi za: alate koji su modifikovani bez saglasnosti Uniora, za pohabane i dotrajale alate i alate koji su na bilo koji način oštećeni. Nemoguće je garantovati za takve alate, jer njihova upotreba može izazvati razna oštećenja.”